Gezond Management voor Bedrijven
Gezondheidsbeleid
 
   
 
 
 

"Wanneer een innerlijk feit niet bewust wordt gemaakt, dan zal het zich in de buitenwereld afspelen als noodlot."

Jung
 

Met de sterk veranderende samenstelling van de maatschappij en de daarbij zoekgeraakte afspraken is het tegenwoordig een hele klus als leidinggevende een team te leiden en te inspireren.

Door de snelheid van de communicatie en informatie technologie enerzijds, door het wegvallen van oude grenzen, veranderende waarden en normen anderzijds, heeft de mens steeds meer behoefte aan duidelijkheid over zijn plaats in dit nieuwe geheel van deze snel veranderende maatschappij.

Het IPBO heeft een duidelijke visie op gezondheid. Gezondheid heeft te maken met het fysieke, psychische en spirituele welbevinden van mensen. Wanneer er balans is tussen deze drie aspecten zal het ziekteverzuim laag zijn. Een laag ziekte verzuim is van belang om de kosten hiervan voor uw bedrijf te beperken, maar ook om de continu´teit van uw bedrijf te waarborgen.

 

Het IPBO gaat uit van een gezondheidsbeleid dat is afgestemd op gezonde medewerkers. Door het ontwikkelen van een langetermijnvisie op dit beleid en dit uit te dragen als bedrijf kan veel ziekteverzuim worden voorkomen. Dit leidt tot een kostenbesparing en een goede werksfeer.

Het IPBO kan u begeleiden bij het opstellen van een gedegen gezondheidsbeleid. Samen met u analyseren wij wat nodig is voor uw bedrijf en hoe binnen uw bedrijf de beste resultaten kunnen worden gerealiseerd. Het IPBO kan u begeleiden bij het gezond houden van uw gezonde medewerkers en het verminderen van ziekteverzuim door zieke medewerkers weer betrokken te maken bij uw bedrijf.

Nog vragen ?
Uw kunt ons bereiken op 010-4127572
of stuur ons een e-mail.